"We zijn als voelers geboren en tot denkers gemaakt."  Bob Boot

 

Haptotherapie kan onder andere geschikt zijn bij:

 

 • Stress, overbelasting, overspannenheid en burn-out
 • Angst of hyperventilatie
 • Onverwerkte traumatische ervaringen uit het verleden
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Moeite met het voelen en uiten van emoties en gevoelens
 • Zingevingvraagstukken (wie ben ik? wat wil ik?)
 • Het gevoel ‘niet lekker in je vel te zitten’
 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Relationele problemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten als: rugpijn, maagpijn, buikpijn en hoofdpijn.
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid
 • Verwerking en acceptatie van verlies, trauma, ziekte of handicap

 

Over het algemeen wil men zo snel mogelijk van (psychische en/of lichamelijke) klachten af en daardoor worden nare gevoelens vaak genegeerd. Vanuit de haptonomie wordt ervan uit gegaan dat klachten een betekenis hebben. Het lichaam geeft aan dat er iets aan de hand is. Het doel van de haptonomie is de klacht nader te onderzoeken, de onderliggende problematiek op te sporen en ruimte te geven aan de persoon die men in wezen is. Op die manier leert men zichzelf beter kennen en kan men leren om dingen anders, vanuit de eigen authenticiteit, te doen. Zo kan een klacht iemand ook de mogelijkheid geven om te groeien.

 

Voel je vrij om een afspraak te maken om kennis te maken. De eerste ontmoeting bestaat uit een intake gesprek waarin we samen bepalen wat jouw hulpvraag is en of haptotherapie daarbij past.