“Une main qui parle, une voix qui touche.” 

Een hand die spreekt, een stem die raakt.  Frans Veldman, grondlegger Haptonomie

 

 

Haptotherapie is een persoonsgerichte en ontwikkelingsgerichte therapie met als doel het denken en voelen met elkaar in evenwicht te brengen. Door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking wordt voelbaar wat er speelt. Je komt in contact met wat jou van binnen bezighoudt en wordt je bewust van je lichaam. Haptotherapie is gebaseerd op de menswetenschap haptonomie. De essentie van haptotherapie is mensen in contact te brengen met hun gevoel en daarop te kunnen laten vertrouwen. Dit geeft inzicht in gevoel, emotie en de manier waarop men in relatie staat tot de omgeving. Hierdoor wordt men meer ‘zichzelf’ en groeit het zelfvertrouwen. Het is mogelijk om tijdens de therapie in contact te komen met oude pijn die in het lichaam is opgeslagen. Deze pijn kan met haptotherapie veilig worden verwerkt. Haptotherapie is ook geschikt als aanvulling op andere therapieën en kan daarbij een waardevolle bijdrage zijn. Wanneer er evenwicht is in denken en voelen, zul je vitaler en sterker in het leven staan. Wanneer je durft te voelen wat jou bezighoudt, daarnaar kan handelen en verantwoordelijkheid voor kan nemen, dan kan je jezelf zijn.